Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Vrbno pod Pradědem

Výpis systémových zpráv

Město Vrbno pod Pradědem

Název: Město Vrbno pod Pradědem
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00296457
DIČ: CZ00296457
Tel (ústředna): 554795111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Veřejný pořádek a bezpečnost, Životní prostředí, Hospodářské a finanční záležitosti, Bydlení a občanská vybavenost, Rekreace, kultura a náboženství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-vrbno-pod-pradedem
Kontaktní osoba: Návojová Monika

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Nádražní 389
Obec: 79326 Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem
Stát: Česká republika - CZE
Region: Extra-Regio (CZZZZ)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
PT STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY 2022
Předmětem průzkumu trhu jsou stavební úpravy objektu městské knihovny zahrnující demontáž stávající krytiny a provedení nové krytiny vč. klempířských výrobků, hromosvodu, zateplení půdního prostoru (3.NP) a řešení vlhkosti dvou místností ve sklepě (1.PP) formou osekání omítky. Vnější vzhled budovy zůstane zachován. Neukončeno
PT STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Předmětem průzkumu trhu jsou stavební úpravy objektu městské knihovny zahrnující demontáž stávající krytiny a provedení nové krytiny vč. klempířských výrobků, hromosvodu, zateplení půdního prostoru (3.NP) a řešení vlhkosti dvou místností ve sklepě (1.PP) formou osekání omítky. Vnější vzhled budovy zůstane zachován. Neukončeno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace