Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Vrbno pod Pradědem

Výpis systémových zpráv

Město Vrbno pod Pradědem

Název: Město Vrbno pod Pradědem
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00296457
DIČ: CZ00296457
Tel (ústředna): 554795111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Veřejný pořádek a bezpečnost, Životní prostředí, Hospodářské a finanční záležitosti, Bydlení a občanská vybavenost, Rekreace, kultura a náboženství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-vrbno-pod-pradedem
Kontaktní osoba: Návojová Monika

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Nádražní 389
Obec: 79326 Vrbno pod Pradědem Vrbno pod Pradědem
Stát: Česká republika - CZE
Region: Extra-Regio (CZZZZ)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
PT STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Předmětem průzkumu trhu jsou stavební úpravy objektu městské knihovny zahrnující demontáž stávající krytiny a provedení nové krytiny vč. klempířských výrobků, hromosvodu, zateplení půdního prostoru (3.NP) a řešení vlhkosti dvou místností ve sklepě (1.PP) formou osekání omítky. Vnější vzhled budovy zůstane zachován. Neukončeno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace