Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Městys Bezno

Výpis systémových zpráv

Městys Bezno

Název: Městys Bezno
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00237469
DIČ: CZ00237469
Tel (ústředna): 326395314
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestys-bezno
Kontaktní osoba: Hlavatý Jindřich
Webová adresa: http://www.bezno.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Boleslavská 154
Obec: 29429 Bezno Bezno
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ KD Bezno - rekonstrukce kotelny a zateplení 28.12.2012 09:00
KD Bezno - rekonstrukce kotelny a zateplení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou následující stavební objekty: SO 01 Zateplení a výměna výplní SO 02 Stanice skladování butanu SO 03 Plynová kotelna SO 04 Rekonstrukce otopné soustavy Provozní soubory: PS 01 Stanice skladování butanu - technologická část PS 02 Měření a regulace Zrušeno
VZ „Veřejný rozhlas v městyse Bezno“ 15.08.2012 14:00
Předmětem veřejné zakázky je vybudování bezdrátového veřejného rozhlasu na území městyse Bezno, a to provedení a zajištění veškerých prací, zhotovení a montáž součástí nutných k úplnému dokončení a zprovoznění bezdrátového veřejného rozhlasu v rozsahu uvedeném v Technické specifikaci díla. Zrušeno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace