Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká republika - Zemský…

Výpis systémových zpráv

Česká republika - Zemský archiv v Opavě

Název: Česká republika - Zemský archiv v Opavě
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 70979057
Tel (ústředna): +420553607240
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/zemsky-archiv-v-opave
Kontaktní osoba: Pinkasová Liběna
Webová adresa: http://www.archives.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Sněmovní 1
Obec: 746 22 Opava
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Provedení ořezu dodaných digitalizátů 03.11.2016 12:00
Požadujeme provedení ořezu dodaných digitalizátů vybraných archivních souborů ve fromátu JPG. Vnější ořez max. 3mm včetně vyrovnání skenu na linku textu. Data budou předána v definované adresářové struktuře s jednoznačným identifikátorem skenu a po ořezu budou vráceny zpět ve stejném stavu. Zadáno
VZ Nákup SW IBM DOMINO COLLABORATION EXPRES 22.09.2016 12:00
nákup SW IBM Zadáno
VZ Rámcová smlouva na dodávky pneumatik pro roky 2015 a 2016 12.09.2016 12:00
nákup pneumatik Zadáno
VZ Pořízení podnikového e-mailového systému 22.08.2016 11:00
pořízení poštovního podnikového e-mailového systému Zadáno
VZ Rámcová smlouva na dodávky výpočetní techniky na rok 2016-2017 15.08.2016 12:00
dodávka výpočetní techniky Zadáno
1 2 3 4 5 ... 12
Identifikátor profilu zadavatele: Česká republika - Zemský archiv v Opavě
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu: 19
Číslo účtu: 11939881
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace