Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Mírová

Výpis systémových zpráv

Obec Mírová

Název: Obec Mírová
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00573264
Tel (ústředna): 777910987
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Sociální služby
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-mirova
Kontaktní osoba: Baštová Lenka
Webová adresa: http://www.obec-mirova.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Mírová 40
Obec: 35735 Mírová Mírová
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: ČSOB
Název účtu: ČSOB
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 272723896
Kód banky: 0300
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace