Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Správa základních registrů

Výpis systémových zpráv

Správa základních registrů

Název: Správa základních registrů
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 72054506
DIČ: CZ72054506
Tel (ústředna): +420236031751
Fax (ústředna): +420236031752
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/sprava-zakladnich-registru
Profil zadavatele (www adresa): https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_4.html
Kontaktní osoba: Czendlik Roman
Webová adresa: http://www.szrcr.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Na Vápence 915/14
Obec: 13000 Praha 3
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka obálek 2016 27.04.2016 10:00
Dodávka obálek v roce 2016 Zadáno
VZ Dodávka xerografického papíru 2016
Dodávka kancelářského papíru 2016 Ukončeno plnění smlouvy
VZ Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro rok 2014-2015 01.12.2015 10:00
Nákup kancelářských potřeb Zadáno
VZ Aktivní síťové prvky pro SZR 26.08.2015 10:00
Správa základních registrů plánuje nahradit stávající řešení, plánuje nákup čtyř aktivních síťových prvků (gateway), které převezmou funkcionality routování, firewallu, správy přístupu na Internet, správu VPN a umožní rozšíření o další potřebné bezpečnostní a provozní funkcionality. Zadáno
VZ Nákup 3 kusů serverů pro SZR 29.05.2015 11:00
Rozšíření stávající interní infrastruktury zadavatele o následující komponenty, jejich dodávka, instalace, customizace a integrace do stávající infrastruktury Správy základních registrů. Vzhledem k nutnosti kompatibility a integrace se stávajícím systémem je nezbytné dodat komponenty uvedené v předmětu zakázky. Zadáno
1 2 3
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace