Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Městská část Praha 17

Výpis systémových zpráv

Městská část Praha 17

Název: Městská část Praha 17
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223
Tel (ústředna): 234683111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestska-cast-praha-17
Kontaktní osoba: Loučka Petr
Webová adresa: http://www.repy.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Žalanského 291/12b
Obec: 16300 Praha Řepy
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Pořízení 20ks PC 18.04.2018 13:00
Dodání 20ks PC s dodací lhůtou v délce trvání 21 pracovních dnů. Zadáno
VZ Pořízení 6 ks počítačových sestav na modernizaci učebny CSZS 31.10.2017 10:00
Dodání 6ks PC s dodací lhůtou v délce trvání 21 pracovních dnů. Zadáno
VZ Pořízení 20ks PC 22.03.2017 14:00
Dodání 20ks PC s dodací lhůtou v délce trvání 21 pracovních dnů. Zadáno
VZ Pořízení 20ks PC 01.11.2016 13:00
Dodání 20ks PC s dodací lhůtou v délce trvání 21 pracovních dnů. Zadáno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace