Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE…

Výpis systémových zpráv

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA

Název: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
Tel (ústředna): 973203099
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Zdravotnictví
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ustredni-vojenska-nemocnice-vojenska-fakultni-n
Profil zadavatele (www adresa): http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/61383082
Kontaktní osoba: Skůra Radek
Webová adresa: http://uvn.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: U vojenské nemocnice 1200/1
Obec: 16902 Praha Břevnov
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka softwaru pro ÚLPO a související služby 12.01.2018 10:00
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zakoupení softwarového systému pro psychodiagnostické vyšetřování osob na ústředním lékařsko-psychologickém oddělení ÚVN, který kromě možnosti modulárního rozšiřování o nové testy umožní také vývoj a administraci vlastních testových metod. Předmětem plnění VZ po dobu plnění smlouvy je rovněž poskytování následujících služeb. Na plnění této VZ bude... Zadáno
VZ Nákup diskového pole NAS 21.12.2017 09:00
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 kusu nového diskového pole NAS a poskytnutí záruky NBD po dobu 36 měsíců. Dodané zařízení musí být zcela nové, nepoužité a v souladu se zadávacími podmínkami, zejména pak s přílohou č. 2 této zadávací dokumentace - Technická specifikace předmětu plnění. Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktury máme 60 kalendářních dnů ode dne... Zadáno
VZ Údržba veřejné zeleně v areálu ÚVN 21.12.2017 10:00
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na dobu určitou, tj. na dobu 4 let, k zajištění údržby veřejné zeleně a provádění zahradnických prací v areálu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha. Tyto práce budou prováděny průběžně od 1. 4. 2018 do 31. 11. 2021, (v r. 2018, 2019, 2020, 2021 budou práce zahájeny 1.4. a ukončeny 31.11.). Zadavatel... Zadáno
VZ Podpora databáze INFORMIX pro ÚVN-VFN 2018 19.12.2017 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory pro databázi Informix po dobu 1 roku a migrace databáze na nejnovější verzi. Doba plnění veřejné zakázky: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Zrušeno
VZ Automatický krizový a svolávací systém ÚVN 19.12.2017 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby Automatického krizového informačního a svolávacího systému (dále jen také jen „systém“) dle stanovených funkcionalit systému na dobu 48 měsíců pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále také jen „ÚVN“). Minimální počet volných minut pro hlasové zprávy v rámci pravidelné měsíční platby za poskytovanou... Zrušeno
1 2 3 11 21 101 ... 194
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace