Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Městys Liteň

Výpis systémových zpráv

Městys Liteň

Název: Městys Liteň
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00233501
DIČ: CZ00233501
Tel (ústředna): 311 684 121
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mestys-liten
Kontaktní osoba: Marcínová Šárka
Webová adresa: http://www.mestysliten.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Náměstí 71
Obec: 26727 Liteň Liteň
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Stanice pro příjem odpadních vod na ČOV Liteň 08.08.2016 16:00
Jedná se o dodání částí, součástek a zároveň stavební přípravu stanice pro příjem odpadních vod na ČOV. Seznam: Indukční průtokoměr - pro průtoky do 13 l/s a teploty -20 - +50C. Řídící jednotka průtokoměru včetně kompletního el. připojení do rozvaděče ČOV. Zateplený kontejner s umístěním řídící jednotky. Nerezové potrubí DN 100. Ventil pro odvzdušnění potrubí. Nerezový sloupek (1m) s... Zrušeno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Městys Liteň
Název účtu: Městys Liteň
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 0363874399
Kód banky: 0800
IBAN: CZ10 0800 0000 0003 6387 4399
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace