Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Ministerstvo práce a…

Výpis systémových zpráv

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 00551023
Tel (ústředna): +420221924085
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Sociální služby
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci
Profil zadavatele (www adresa): https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba: Beránek Jan

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Na Poříčním právu 376/1
Obec: 12801 Praha Praha 2
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Výzkum veřejného mínění - 22% K ROVNOSTI 17.07.2017 10:00
Předmětem zakázky je vytvoření metodiky a realizace výzkumu veřejného mínění – dotazníkového šetření reprezentativního souboru populace ČR starší 18 let (konkrétně popsáno v Příloze č. 1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu této výzvy). Součástí zakázky bude kompletní příprava a zpracování dotazníkového šetření ve spolupráci s řešitelským týmem projektu, včetně přípravy dotazníku, technického... Zadáno
VZ Návrh a implementace interaktivního katalogu jevů a služeb 27.06.2017 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající ve vytvoření Interaktivního katalogu jevů a služeb (dále jen „Katalog“), včetně nástrojů pro evidenci, správu a prezentaci dat v něm obsažených. Bližší specifikace předmětu plnění této VZ je uvedena ve Výzvě k podání nabídky ze dne 14. 6. 2017, která je přílohou této e-tržištěm generované Výzvy. Neukončeno
VZ Minitendr - „Externí právní podpora ve vybraných právních oblastech mimo... 21.06.2017 10:00
Předmětem daného minitendru je zajištění fakultativní externí právní podpory ve vybraných právních oblastech v rozsahu max. 4000 hodin, zejména v oblasti: • pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, • správního práva v působnosti zadavatele dle zákona č. 2/1969 Sb., • hospodaření s majetkem České republiky vč. oblasti financování investičních akcí ze státního rozpočtu a poskytování... Zadáno
VZ Minitendr - „Obecná právní podpora ICT – IV." 14.06.2017 10:30
Předmětem daného minitendru je poskytování právních služeb v maximálním rozsahu 5000 hodin, primárně souvisejících se smluvním zajištěním dodávek a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií na MPSV. Právní služby poskytované Advokátem budou spočívat zejména v: a) poskytování obecné právní podpory v oblasti současného smluvního zajištění dodávek HW a SW pro MPSV, zejména v... Zadáno
VZ Minitendr - „Zajištění fakultativní externí právní podpory ve vybraných... 14.06.2017 10:00
Předmětem daného minitendru je zajištění fakultativní externí právní podpory ve vybraných právních oblastech v rozsahu max. 4 000 hodin, zejména v oblasti: • zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě; • zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, • zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; • zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; Konkrétní... Zadáno
1 2 3 11 21 101 ... 161
Identifikátor profilu zadavatele: 506495
Předchozí profily zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMPSV
Bankovní spojení: Běžný účet ČNB Praha 1
Název účtu: Běžný účet ČNB Praha 1
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 2229001
Kód banky: 0710
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace