Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Město Přelouč

Výpis systémových zpráv

Město Přelouč

Název: Město Přelouč
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00274101
DIČ: CZ00274101
Tel (ústředna): +420 466094111
Fax (ústředna): +420 466094104
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-prelouc
Profil zadavatele (www adresa): https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00274101
Kontaktní osoba: Hývl Ivan
Webová adresa: http://www.mestoprelouc.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Československé armády 1665
Obec: 53501 Přelouč Přelouč
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
PT Tonery pro laserové tiskárny HP - Renovace
Renovace tonerů pro laserové tiskárny (nebo dodávka kompatibilních tonerů) Neukončeno
PT Tonery pro laserové tiskárny - Renovace
Renovace tonerů pro laserové tiskárny (nebo dodávka kompatibilních tonerů) Zrušeno
VZ Pořízení outdoorové navigace 23.07.2012 12:00
Multifunkční, robustní a vůči vnějším vlivům odolná ruční navigace Zrušeno
VZ Pořízení outdoorové navigace 20.07.2012 15:00
Multifunkční, robustní a vůči vnějším vlivům odolná ruční navigace Zrušeno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 1425561
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace