Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Česká agentura na podporu…

Výpis systémových zpráv

Česká agentura na podporu obchodu - CzechTrade

Název: Česká agentura na podporu obchodu - CzechTrade
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO: 00001171
DIČ: CZ00001171
Tel (ústředna): 224907564
Kategorie zadavatele: Státní příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Jiný – nutno uvést
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ceska-agentura-na-podporu-obchodu
Profil zadavatele (www adresa): http://www.e-zakazky.cz/
Kontaktní osoba: Sokoltová Lenka
Webová adresa: http://www.czechtrade.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Dittrichova 1968
Obec: 120 00 Praha 2
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace