Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Šestajovice

Výpis systémových zpráv

Obec Šestajovice

Název: Obec Šestajovice
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00240851
DIČ: CZ00240851
Tel (ústředna): 281961479
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-sestajovice
Popis činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
Kontaktní osoba: Hrdlic Roman
Webová adresa: http://www.sestajovice.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Husova 60/9
Obec: 25092 Šestajovice Šestajovice
Stát: Česká republika - CZE
Region: Středočeský kraj (CZ020)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
Žádná položka nebyla nalezena.
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení: Obec Šestajovice
Název účtu: Obec Šestajovice
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 3423201
Kód banky: 0100
IBAN: CZ2701000000000003423201
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace