Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Správa státních hmotných…

Výpis systémových zpráv

Správa státních hmotných rezerv

Název: Správa státních hmotných rezerv
Právní forma: Organizační složka státu
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
Tel (ústředna): 222806111
Fax (ústředna): 251510314
Kategorie zadavatele: Česká republika (dle § 4 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Hospodářské a finanční záležitosti
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/sprava-statnich-hmotnych-rezerv
Profil zadavatele (www adresa): https://zakazky.sshr.cz/
Kontaktní osoba: Basel Miroslav
Webová adresa: http://www.sshr.cz/

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Šeříková 616/1
Obec: 15085 Praha 5 Malá Strana
Stát: Česká republika - CZE
Region: Hlavní město Praha (CZ010)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ 17-229 Silo Blovice - výměna ČOV - projektová dokumentace 04.04.2018 13:45
- vypracování návrhu řešení dle Přílohy č. 1 smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění, - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o vydání povolení stavby, - provedení inženýrské činnosti a zajištění pravomocného povolení potřebného pro provedení stavby, - vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, Neukončeno
VZ 18-087 Nákup mobilních telefonů 04.04.2018 09:00
Předmětem VZ je dodávka 150 ks nových mobilních telefonů s dotykovým displejem včetně 150 ks nových flipových pouzder. Neukončeno
VZ Soběslav - kalkulačky 23.03.2018 10:00
Nákup 3 ks kalkulaček CITIZEN SDC - 554 S včetně dopravy pro středisko Soběslav. Neukončeno
VZ 17-100 Chrast - vybudování prostoru pro ošetřování PZ 03.04.2018 12:00
Předmětem VZ je vybudování temperovaného pracoviště pro ošetřování pohotovostních zásob a pro údržbu malé mechanizace vestavbou do stávajícího halového objektu. Neukončeno
VZ Doloplazy - regál 19.03.2018 10:00
Nákup 1 ks kovového regálu Biedrax šroubovaný 40x100x200 cm, 5 polic modrý včetně dopravy pro pobočku Doloplazy. Neukončeno
1 2 3 11 21 101 ... 143
Identifikátor profilu zadavatele: 220819
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace