Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  Obec Polerady

Výpis systémových zpráv

Obec Polerady

Název: Obec Polerady
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00266132
DIČ: CZ00266132
Tel (ústředna): 476109030
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/obec-polerady
Kontaktní osoba: Macháč Alois
Webová adresa: http://www.polerady.cz

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Polerady 15
Obec: 43401 Polerady Polerady
Stát: Česká republika - CZE

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Zateplení administrativní budovy č.113 v Poleradech u Mostu - Obec Polerady
Zateplení administrativní budovy včetně výměny oken Zadáno
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace