Domů  /  Katalog organizací  /  Profily zadavatelů  /  MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Výpis systémových zpráv

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Název: MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
Právní forma: Obec, měst. část hl.m. Prahy
IČO: 00267449
DIČ: CZ00267449
Tel (ústředna): 569497111
Kategorie zadavatele: Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace (dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ)
Hlavní předmět činnosti: Služby pro širokou veřejnost, Veřejný pořádek a bezpečnost, Životní prostředí, Hospodářské a finanční záležitosti, Bydlení a občanská vybavenost, Sociální služby, Školství
Profil zadavatele v e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-havlickuv-brod
Kontaktní osoba: Rozínková Eva

Sídlo/místo podnikání:

Ulice: Havlíčkovo náměstí 57
Obec: 58001 Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod
Stát: Česká republika - CZE
Region: Vysočina (CZ063)

Seznam zakázek zadavatele

Název Lhůta pro podání nabídky
VZ Dodávka kancelářských a úklidových potřeb pro Město Havlíčkův Brod 12.01.2017 08:00
Dodávka kancelářských s dovozem do místa plnění (dodání). Zrušeno
VZ Nákup hygienických a úklidových prostředků 12.12.2016 08:00
Nákup hygienických a úklidových potřeb včetně dopravy na místa plnění dle přílohy. Zadáno
VZ Nákup, čistících, hygienických a úklidových prostředků pro město... 13.06.2016 09:00
Nákup čistících, hygienických a úklidových prostředků dle přílohy: "Poptávka_úklidové prostředky_HB_červen 2016". Kompletní cenovou nabídku s cenami jednotlivých položek přikládejte jako součást nabídky. Celkovou cenu uvádějte včetně dopravy. Zboží požadujeme dodat do 10 dnů ode dne vystavení objednávky. Zadáno
VZ Nákup kancelářských potřeb pro město Havlíčkův Brod 13.06.2016 10:00
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kancelářských potřeb nutná k zajištění administrativní činnosti zaměstnanců Města Havlíčkův Brod Zadáno
VZ Nákup čistících, hygienických a úklidových prostředků 22.04.2016 10:00
Nákup čistících, hygienických a úklidových prostředků dle specifikace v příloze 1. Zadáno
1 2
Identifikátor profilu zadavatele:
Bankovní spojení:
Název účtu:
Předčíslí účtu:
Číslo účtu: 327521
Kód banky: 0100
IBAN:
SWIFT:

Kontaktní adresy v registru dodavatelů

Kontextová navigace