Domů  /  Zadávací řízení  /  07. Tlumočení na akci dne…

Výpis systémových zpráv

07. Tlumočení na akci dne 30.7. 2013 od 11:00 do 13:00 a překlad cca 3 normostran textu z němčiny do češtiny

Systémové číslo: T002/13/V00006355
Zadavatel: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Akce se zakázkou

Specifikace základních údajů o VZ

Základní informace

Druh plnění Služby
Jedná se o službu uvedenou v příloze č.1 k ZVZ v kategorii 5, jejíž klasifikace podle přímo použitelného předpisu ES odpovídá referenčním číslům 7524, 7525 a 7526, a v kategorii 8 či uvedenou v příloze č.2 k ZVZ Ne

Rámcová smlouva, na základě které je VZ zadávána

Název Rámcová smlouva na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb pro programy v rámci Cíle Evropská územní spolupráce – překlady z českého jazyka do jazyka německého a naopak
Systémové číslo VZ P12V00000107
Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ 228684
Datum podpisu 18.02.2013

Předmět zakázky

Stručný popis Jedná se o kompletní zajištění a tedy jak tlumočení dne 30.7.2013 tak i překladu cca 3 normostran textu.
Jednání v Praze dne 30.7.2013 od 11:00 do 13:00 se zástupci Úřadu vlády země Dolní Rakousko k aktuálním otázkám operačního programu EÚS Rakousko-Česká republika, na programu jednání budou body týkající se jak současného programu období 2007-2013, tak body týkající se přípravy nového programu pro období 2014-2020, zejména problematika tzv. Fondu malých projektů. Jedná se o tlumočení pro cca 8 lidí bez techniky.
Dále pak o zajištění překladu cca 3 normostran textu z němčiny do češtiny přiloženého dokumentu v režimu vysoké prirotiy (do 5 pracovních dní).
Položky předmětu VZ Zobrazit seznam

Výběr postupu zadání

Postup zadání VZ zadávaná na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle ustanovení § 92 ZVZ

metodická nápověda

Kontextová navigace