Domů  /  Zadávací řízení  /  FEL - IT díly 01b/2024

Výpis systémových zpráv

FEL - IT díly 01b/2024

Systémové číslo: T002/24/V00059131
Zadavatel: České vysoké učení...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 12.05.2024

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Účastník k nabídce nepřikládá návrh smlouvy. Zadavatel vystaví objednávku (obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace).
V případě, že se obchodní podmínky účastníka liší od obchodních podmínek zadavatele, platí obchodní podmínky zadavatele.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 21.02.2024 09:30:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace