Domů  /  Zadávací řízení  /  Olomouc - Chválkovice: servis…

Výpis systémových zpráv

Olomouc - Chválkovice: servis vozidla AVIA D 80-N CTS 5038 Z

Systémové číslo: T002/24/V00059130
Zadavatel: Správa státních hmotných...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 21.02.2024

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Objednávka uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a za přiměřeného použití ustanovení § 2079 a násl. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh smlouvy slepá objednávka

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 21.02.2024 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace