Domů  /  Zadávací řízení  /  Vypracování projektové…

Výpis systémových zpráv

Vypracování projektové dokumentace na stavbu venkovní výtahové šachty a invalidního výtahu na Studentském domě

Systémové číslo: T002/23/V00059053
Zadavatel: České vysoké učení...

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky 1.Podáním nabídky uchazeč prohlašuje, že je způsobilý být dodavatelem veřejné zakázky, tzn., že splňuje základní způsobilost podle § 74 zák. č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 2.Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám. Žádost o vysvětlení musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.3.Podáním nabídky uchazeč souhlasí s podmínkami tohoto zadávacího řízení a bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 4.Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoli zrušit, a to i bez uvedení důvodu.
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ne

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace