Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka rychlého…

Výpis systémových zpráv

Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE

Systémové číslo: T002/22/V00058708
Zadavatel: Státní veterinární ústav Praha

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.01.2023

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Rámcová kupní smlouva - vytvoří dodavatel

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 27.12.2022 13:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace