Domů  /  Zadávací řízení  /  Kácení odumřelých topolů na…

Výpis systémových zpráv

Kácení odumřelých topolů na březích rybníka Husák v NPP Hrdibořické rybníky – opak. řízení

Systémové číslo: T002/22/V00058685
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 28.11.2022 11:41
Lhůta pro podání nabídky 05.12.2022 09:00
Otevíraní obálek 05.12.2022 09:00

Popis:
Postupné kácení 12 a volné kácení 6 topolů kanadských, které jsou buď odumřelé – tzn. ve formě torz či jsou ve stavu dynamického rozpadu koruny a vykazují symptomy primárního selhání nosných struktur (kmene a kosterních větví)....

metodická nápověda

Kontextová navigace