Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění standardizované…

Výpis systémových zpráv

Zajištění standardizované podpory (maintenance) diskového pole IBM 2023 -2024

Systémové číslo: T002/22/V00058676
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ , Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Základní způsobilost

Základní způsobilost § 74 odst. 1 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

předložením prostých kopií

, § 74 odst. 1 písm. b)

Způsob prokázání způsobilosti

prostá kopie

, § 74 odst. 1 písm. c)

Způsob prokázání způsobilosti

písemného čestného prohlášení

, § 74 odst. 1 písm. d)

Způsob prokázání způsobilosti

prostá kopie

, § 74 odst. 1 písm. e)

Způsob prokázání způsobilosti

prostá kopie

Způsob prokázání způsobilostí Předložením prostých kopií dokladů, písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani. Může být nahrazeno výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost § 77 odst. 1

Způsob prokázání způsobilosti

Předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

Další specifikace

Předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

, § 77 odst. 2 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

Předložením výpisu z živnostenského rejstříku prokazující oprávnění podnikat v oboru činnosti "výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)"

Další specifikace

Předložením výpisu z živnostenského rejstříku prokazující oprávnění podnikat v oboru činnosti "výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)"

Způsob prokázání způsobilostí

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace