Domů  /  Zadávací řízení  /  UCEEB - ICT technika, 11/2022

Výpis systémových zpráv

UCEEB - ICT technika, 11/2022

Systémové číslo: T002/22/V00058672
Zadavatel: České vysoké učení...

Akce se zakázkou

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky V nabídce musí být jasně identifikované nabízené zboží tak, aby bylo možno ověřit požadované parametry (možno realizovat např. katalogovým listem, veřejně dostupným p/n výrobce, odkazem na web výrobce apod.). Marže tržiště musí být rozpočítána do všech položek, nelze ji celou přičíst k jedné položce.
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ne

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace