Domů  /  Zadávací řízení  /  Pásková knihovna

Výpis systémových zpráv

Pásková knihovna

Systémové číslo: T002/22/V00058582
Zadavatel: Městská část Praha 12

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 31.10.2022

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva bude realizována formou objednávky - zadavatel ji zpracuje a vystaví na základě vítězné nabídky po ukončení zadávacího řízení. Vítězný účastník se zavazuje, že nejpozději do 45 dnů od objednání objednávku realizuje.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 10.10.2022 09:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace