Domů  /  Zadávací řízení  /  Pneumatiky pro osobní…

Výpis systémových zpráv

Pneumatiky pro osobní automobily - zimní 2022

Systémové číslo: T002/22/V00058580
Zadavatel: Česká republika - Ústřední...

Akce se zakázkou

Požadavky na zpracování a členění nabídky

Jazyk, ve kterém bude nabídka podána český
Povinnost šifrovat nabídku Ne
Další požadavky na obsah, příp. členění nabídky OBCHODNÍ PODMÍNKY:
• Místa plnění VZ a kontaktní osoby: - uvedeno v příloze
• Požadujeme produktový list (uveďte prosím název výrobku a názvy a výrobce u nabízeného zboží),
• Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit nebo zda bude požadována objednávka.
• Číslo objednávky (Výběrového řízení) uvádějte na faktuře a dodacím listu.
• Požadujeme dodat zboží dle uvedených kontaktních míst uvedených v příloze.
• Fakturu zašlete na adresu: ÚKZÚZ Brno Mgr. Krzysztof Czerný, Hroznová 63/2, 656 06 Brno, tel.: 543 548 267, email: krzysztof.czerny@ukzuz.cz,
• Faktura bude uhrazena až po úplném dodání zboží na uvedená kontaktní místa plnění.
• Zadavatel neposkytuje zálohy ani žádné jiné platby předem.
• Cena za položku bude uvedena včetně DPH a všech nákladů souvisejících s dodáním pneumatik na místa dodání.
• NENABÍZEJTE JINÉ NEŽ POŽADOVANÉ PNEU.


UPOZORNĚNÍ:
• Do nabídkového formuláře zadávejte celkovou cenu za předmět/položku, nikoliv jednotkovou cenu.
• Dodavatel musí nabídnout veškeré položky předmětu VZ. Pouze doložený produktový list nebo přiložený seznam nabídky není dostačující.
• Požadujeme dodržet zadání VZ např. správně uvádět požadované množství u jednotlivých položek předmětu VZ, atd.
• Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZMR bez udání důvodu.
• Zadavatel nehradí náklady uchazeči spojené s nabídkou VZMR.
Součást nabídky bude tvořit produktový list dodavatele Ano
Popis produktového listu Doložit od výrobce zimních pneumatik energetický štítek dle EU. Hodnota indexu nosnosti pneu a kategorie rychlosti musí být stejná nebo vyšší.
Příloha Příloha č. 1 - Zimní pneu...

Zadavatelské požadavky

Název Typ Hodnoty

metodická nápověda

Kontextová navigace