Domů  /  Zadávací řízení  /  FEL - Notebook 09b/2022

Výpis systémových zpráv

FEL - Notebook 09b/2022

Systémové číslo: T002/22/V00058575
Zadavatel: České vysoké učení...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 13.12.2022

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Účastník k nabídce nepřikládá návrh smlouvy. Zadavatel vystaví objednávku (obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace).
V případě, že se obchodní podmínky účastníka liší od obchodních podmínek zadavatele, platí obchodní podmínky zadavatele.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 26.09.2022 13:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace