Domů  /  Zadávací řízení  /  FC Lounsko – Ruční a…

Výpis systémových zpráv

FC Lounsko – Ruční a mechanizované kosení v lokalitě Odolický vrch

Systémové číslo: T002/22/V00058573
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 12.09.2022 14:01
Lhůta pro podání nabídky 20.09.2022 09:00
Otevíraní obálek 20.09.2022 09:00

Popis:
A) Ruční kosení na 3 plochách o celkové vymezené výměře zákresem nad ortofotomapou 5,1432 ha. Z důvodu výskytu dřevin bude celková ručně kosená výměra 4,8 ha. Jsou zde ztížené podmínky pro realizaci - horší přístupnost a...

metodická nápověda

Kontextová navigace