Domů  /  Zadávací řízení  /  SUZ- oprava střešní krytiny…

Výpis systémových zpráv

SUZ- oprava střešní krytiny ploché střechy autoservisu menza Podolí

Systémové číslo: T002/22/V00058428
Zadavatel: České vysoké učení...

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost § 77 odst. 1

Způsob prokázání způsobilosti

kopie

Další specifikace

výpis obchodního restříku

, § 77 odst. 2 písm. a)

Způsob prokázání způsobilosti

kopie

Další specifikace

živnostenské oprávnění s předmětem podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Způsob prokázání způsobilostí

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace