Domů  /  Zadávací řízení  /  Zajištění servisu a případné…

Výpis systémových zpráv

Zajištění servisu a případné rozšíření software Sumarizace výkazu MYSL 1-01 pro orgány státní správy myslivosti a nejnižší statistické jednotky tj. uživatele honiteb, pro roky 2022-2024

Systémové číslo: T002/21/V00058284
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva na služby

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 20.12.2021 10:00:00
Zdůvodnění krátké lhůty pro podání nabídek 6 pracovních dní

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace