Domů  /  Zadávací řízení  /  Godula - úklidové služby na…

Výpis systémových zpráv

Godula - úklidové služby na rok 2022

Systémové číslo: T002/21/V00058267
Zadavatel: Správa státních hmotných...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 11.01.2021

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 a za přiměřeného použití ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Návrh smlouvy Smlouva o dílo slepá

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 14.12.2021 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace