Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka 1ks užitkového…

Výpis systémových zpráv

Dodávka 1ks užitkového motorového vozidla

Systémové číslo: T002/21/V00058179
Zadavatel: Ústav pro hospodářskou...
Evidenční čísla zadavatele: UHUL/4588/2021/EaP

Akce se zakázkou

Výzva k podání nabídky (uveřejňuje se)

T01

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

ID1108071 odeslaný (počet příloh: 4) zobrazit

Dodatek k výzvě k podání nabídek

Dodatek:Dochází k některým úpravám v příloze č. 3 ohledně požadavků na technickou specifikaci.
Upravené požadavky jsou v tabulce zvýrazněné červeně.
Zároveň prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek na pondělí 8.11.2021 do 9:00 hodin.

metodická nápověda

Kontextová navigace