Domů  /  Zadávací řízení  /  Funkční celek Lounsko -…

Výpis systémových zpráv

Funkční celek Lounsko - Kosení travních porostů, výřez křovin a kácení v Dobroměřické pískovně

Systémové číslo: T002/21/V00058086
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 06.09.2021 20:30
Lhůta pro podání nabídky 13.09.2021 12:00
Otevíraní obálek 13.09.2021 12:05

Popis:
Kosení travních porostů, výřez křovin a kácení v Dobroměřické pískovně, p. p. č. 413/16, 413/17, 413/18, 413/19, 413/20, 413/21, 413/31, 428, 413/24, 413/25 k. ú. Dobroměřice. Budou provedeny následující práce: A. Seč...

metodická nápověda

Kontextová navigace