Domů  /  Zadávací řízení  /  Úprava stanoviště ručním…

Výpis systémových zpráv

Úprava stanoviště ručním kosením na části Odolického vrchu

Systémové číslo: T002/21/V00057977
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 16.06.2021 15:04
Lhůta pro podání nabídky 23.06.2021 10:00
Otevíraní obálek 23.06.2021 10:05

Popis:
Úprava stanoviště ručním kosením před reintrodukcí sysla obecného na části Odolického vrchu, p. p. č. 189/3 k. ú. Odolice. Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou je 1,9577 ha, z důvodů výskytu dřevin, ploch bez vegetace (skalky,...

metodická nápověda

Kontextová navigace