Domů  /  Zadávací řízení  /  Migrace dohledových nástrojů…

Výpis systémových zpráv

Migrace dohledových nástrojů MZe

Systémové číslo: T002/21/V00057893
Zadavatel: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Akce se zakázkou

Stanovení požadavků na kvalifikaci

Požadavek na kvalifikaci dodavatelů Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ Alespoň 3 významné zakázky za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení na území EU
Název kvalifikace: Alespoň 3 významné zakázky za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení na území EU
Rozsah požadovaných informací a dokladů: jejichž předmětem byla implementace informačního systému založeného na produktu HP/HPE/Micro Fokus Operations Manager a součástí implementace byla analýza požadavků, návrh architektury, technická specifikace, implementace systému včetně propojení na ostatní informační systémy s potřebným rozhraním, naplnění daty a provoz systému včetně dokumentace.
Způsob prokázání splnění kvalifikace: předložení alespoň 3 významných zakázek
Minimální úroveň kvalifikace: Alespoň 3 významné zakázky za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení na území EU
, Certifikace
Název kvalifikace: Certifikace
Rozsah požadovaných informací a dokladů: Alespoň jeden člen týmu dodavatele musí být certifikovaný na Micro Focus Operation Manager v. 10 na stupni ASP se znalostí českého nebo slovenského jazyka
Způsob prokázání splnění kvalifikace: Seznam -Alespoň jeden člen týmu dodavatele musí být certifikovaný na Micro Focus Operation Manager v. 10 na stupni ASP se znalostí českého nebo slovenského jazyka
Minimální úroveň kvalifikace: Alespoň jeden člen týmu dodavatele musí být certifikovaný na Micro Focus Operation Manager v. 10 na stupni ASP se znalostí českého nebo slovenského jazyka

Pravost dokladů

Dodavatel předloží doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Budou akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů.

Stanovení, bude-li zadavatel požadovat originály před uzavřením smlouvy

Požadovat předložené dokumenty v originále či úředně ověřené kopii Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace