Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_výřezy_EVL PB

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_výřezy_EVL PB

Systémové číslo: T002/21/V00057869
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 15.03.2021 10:19
Lhůta pro podání nabídky 22.03.2021 08:00
Otevíraní obálek 22.03.2021 08:02

Popis:
Jedná se o výřez skupin či jednotlivých náletových dřevin (především šípků) na části p. p. č. 219/10, 1316/36, 219/9, 219/5 k. ú. Velké Žernoseky. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,3763 ha. Část 1 - Plocha...

metodická nápověda

Kontextová navigace