Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_výřezy_EVL BS u…

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_výřezy_EVL BS u Litoměřic_část Satan

Systémové číslo: T002/21/V00057827
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 05.02.2021 11:44
Lhůta pro podání nabídky 12.02.2021 08:00
Otevíraní obálek 12.02.2021 08:03

Popis:
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin do 3 m výšky na pozemcích p. č. 152, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 164 a 165 v k. ú. Skalice u Žitenic. Vymezená plocha dle zákresu nad ortofotomapou je 0,4485 ha. Z důvodu ponechání...

metodická nápověda

Kontextová navigace