Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_výřezy_BS pod Satanem

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_výřezy_BS pod Satanem

Systémové číslo: T002/21/V00057800
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 14.01.2021 13:31
Lhůta pro podání nabídky 21.01.2021 08:00
Otevíraní obálek 21.01.2021 08:01

Popis:
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin do 3 m výšky na pozemcích p. č. 127, 128 a 129 v k. ú. Skalice u Žitenic. Vymezená plocha dle zákresu nad ortofotomapou je 0,3119 ha. Z důvodu ponechání solitérních dřevin (zjm. ovocných) dle...

metodická nápověda

Kontextová navigace