Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_vyřezy_EVL Milešovka

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_vyřezy_EVL Milešovka

Systémové číslo: T002/21/V00057799
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 14.01.2021 13:56
Lhůta pro podání nabídky 21.01.2021 08:00
Otevíraní obálek 21.01.2021 08:02

Popis:
Jedná se o výřez a odstranění výmladků náletových dřevin na celkové ploše 1,9019 ha v EVL Milešovka a to na p. p. č. 1700, 1744, 1745 a 1754 v k. ú. Velemín. Plocha č. 1 (vyznačena zeleně) vymezená zákresem nad ortofotomapou je...

metodická nápověda

Kontextová navigace