Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_koseni_EVL…

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_koseni_EVL Milesovka_20

Systémové číslo: T002/20/V00057689
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 06.11.2020 13:10
Lhůta pro podání nabídky 13.11.2020 08:00
Otevíraní obálek 13.11.2020 08:03

Popis:
Jedná se o ruční kosení travního porostu křovinořezem na celkové ploše 1,7129 ha na p. p. č. 1700, 1744 a 1754 v k. ú. Velemín. Opatření bude realizováno dle zákresu nad ortofotomapou, která je v příloze č. 2 této Smlouvy. Z důvodu...

metodická nápověda

Kontextová navigace