Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_výřez…

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_výřez vymladků_Lovoš_Kamýk

Systémové číslo: T002/20/V00057679
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 03.11.2020 10:45
Lhůta pro podání nabídky 10.11.2020 08:00
Otevíraní obálek 10.11.2020 08:03

Popis:
Část 1 - EVL Lovoš, p. p. č. 553/1, 552/1, 480, 530, 554/7 k. ú. Oparno. Aktivita C1 – odstranění výmladků křovin do 1 m. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 1,1053 ha. Z důvodu nesouvislého výskytu výmladků křovin...

metodická nápověda

Kontextová navigace