Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_kosení_Dolní Zálezly

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_kosení_Dolní Zálezly

Systémové číslo: T002/20/V00057677
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 02.11.2020 16:53
Lhůta pro podání nabídky 09.11.2020 08:00
Otevíraní obálek 09.11.2020 08:01

Popis:
Jedná se o pokosení travního porostu na části p. p. č. 953 k. ú. Dolní Zálezly dle zákresu nad ortofotomapou. Celková vymezená plocha činí 0,57 ha. Z důvodu výskytu dřevin byla plocha kosení snížena o 10% na 0,513 ha. Pozemek je...

metodická nápověda

Kontextová navigace