Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_výřez_Doerellova…

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_výřez_Doerellova vyhlídka

Systémové číslo: T002/20/V00057661
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 23.10.2020 11:09
Lhůta pro podání nabídky 02.11.2020 08:00
Otevíraní obálek 02.11.2020 08:02

Popis:
Jedná se o výřez nežádoucích dřevin do 3 m výšky na pozemku p. č. 1162 v k. ú. Prackovice nad Labem. Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 0,7373 ha. Z důvodu ponechání solitérních dřevin a skupinek křovin je...

metodická nápověda

Kontextová navigace