Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_koseni_Holy Vrch u…

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_koseni_Holy Vrch u Hlinne

Systémové číslo: T002/20/V00057628
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 29.09.2020 14:47
Lhůta pro podání nabídky 06.10.2020 08:00
Otevíraní obálek 06.10.2020 08:03

Popis:
Kosení na části p. p. č. 887/7, 887/1 k. ú. Hlinná Celková plocha vymezená zákresem nad ortofotomapou je 2,2852 ha. Z důvodu výskytu dřevin ve stromovém a keřovém patře je rozloha ke kosení snížena o 20 %, kosená výměra je tedy...

metodická nápověda

Kontextová navigace