Domů  /  Zadávací řízení  /  Digitální fotoaparát vč.…

Výpis systémových zpráv

Digitální fotoaparát vč. příslušenství

Systémové číslo: T002/20/V00057585
Zadavatel: Česká republika -...

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 30.09.2020

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří sám zadavatel (je součástí zadávacích podmínek)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Smlouvu nepožadujeme. Plnění se uskuteční na základě objednávky.

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 18.09.2020 10:00:00
Zdůvodnění krátké lhůty pro podání nabídek Jedná se o prodloužení lhůty pro podání nabídky z původního data 16. 9. 2020 na 18. 9. 2020.

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace