Domů  /  Zadávací řízení  /  Zjištění ceny „Dodávka řešení…

Výpis systémových zpráv

Zjištění ceny „Dodávka řešení Geoportálu“

Systémové číslo: T002/20/P00057561
Zadavatel: Česká informační agentura...

Specifikace průzkumu trhu

Stanovení předmětu průzkumu trhu

Stručný popis: Řešení Geoportál bude splňovat veškeré požadavky Zadavatele na moderní informační systém veřejné správy. Bude obsahovat inovované nástroje současného Národního geoportálu INSPIRE (NGI), nástroje nové, jejichž funkcionalita bude následovat aktuální trendy a potřeby v oblasti geoinformatiky na národní i evropské úrovni. Bude plně v souladu s národní i evropskou legislativou. Z hlediska definice funkčních požadavků pro veřejnou zakázku musí obsahovat minimálně všechny nástroje, které obsahuje současný NGI. Geoportál bude zohledňovat požadavky na stále narůstající počet poskytovatelů dat a bude navržen tak, aby jeho funkcionality mohly v budoucnu pokrýt i požadavky geoportálu národního.
Dle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí je NGI ústředním prvkem národní infrastruktury prostorových dat, primárním přístupovým bodem a rozcestníkem k dílčím informačním zdrojům ČR a jediným přístupovým bodem za ČR do Evropské infrastruktury prostorových dat. Řešení musí splňovat standardy vycházející ze směrnice INSPIRE a musí být kompatibilní s geoportálem Evropské komise https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/.
Nové řešení Geoportálu bude koncipováno pro provozování v cloudu mimo Ministerstvo životního prostředí s ohledem na stabilní zajištění dostupnosti požadované směrnicí INSPIRE a plánovaný eGovernment cloud.
Položky předmětu průzkumu trhu: 72268000-1
Název: 72268000-1
Kód z číselníku NIPEZ: 72268000-1 - Poskytování programového vybavení
Kód z hlavního slovníku číselníku CPV: 72268000-1 - Dodávka programového vybavení
Popis: 72263000-6 Implementace programového vybavení
72261000-2 Podpora programového vybavení
72262000-9 Vývoj programového vybavení
Vytvoření Geoportálu na základě analýzy z dodaných požadavků v příloze č. 1
Přílohy:
Identifikace:
Množství:
Měrná jednotka:
Předpokládaná hodnota za 1 měrnou jednotku položky:

Předpokládaná hodnota průzkumu trhu

Předpokládaná hodnota:
Určit předpokládanou hodnotu ke každé položce zvlášť: Ne
Měna: koruna česká
Nezveřejňovat předpokladanú hodnotu: Ne

metodická nápověda

Kontextová navigace