Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_koseni_Borec

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_koseni_Borec

Systémové číslo: T002/20/V00057555
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 05.08.2020 09:57
Lhůta pro podání nabídky 12.08.2020 08:00
Otevíraní obálek 12.08.2020 08:04

Popis:
Jedná se o ruční kosení travního porostu křovinořezem na části pozemku p. č. 179/1 v k. ú. Boreč u Lovosic. Vymezená plocha dle zákresu nad ortofotomapou je 0,7816 ha. Z důvodu výskytu solitérních dřevin a křovin je plocha snížena o...

metodická nápověda

Kontextová navigace