Domů  /  Zadávací řízení  /  Obnova stepního biotopu u…

Výpis systémových zpráv

Obnova stepního biotopu u vysílače pod Radobýlem

Systémové číslo: T002/19/V00057144
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 30.10.2019 13:19
Lhůta pro podání nabídky 06.11.2019 08:00

Popis:
Obnova stepního biotopu ručním kosením a mozaikovitým výřezem nežádoucích dřevin nad 1 m výšky na části p. p. č. 5117/8 k. ú. Litoměřice dle zákresů nad ortofotomapou, která je v příloze tohoto zadávacího řízení. A. Ruční...

metodická nápověda

Kontextová navigace