Domů  /  Zadávací řízení  /  LIFE CS_EVL…

Výpis systémových zpráv

LIFE CS_EVL Radobýl_výřezy_2019

Systémové číslo: T002/19/V00057041
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 11.09.2019 21:17
Lhůta pro podání nabídky 18.09.2019 08:00
Otevíraní obálek 18.09.2019 08:01

Popis:
Výřez křovin a nežádoucích dřevin na části p. p. č. 439/1 k. ú. Žalhostice a p. p. č. 5060/1 k. ú. Litoměřice. Celková plocha vymezená nad ortofotomapou je 1,75 ha. Z důvodu nesouvislého porostu křovin a ponechaných solitérních...

metodická nápověda

Kontextová navigace