Domů  /  Zadávací řízení  /  Dodávka 5 ks osobních…

Výpis systémových zpráv

Dodávka 5 ks osobních motorových vozidel

Systémové číslo: T002/19/V00057037
Zadavatel: Ústav pro hospodářskou...
Evidenční čísla zadavatele: UHUL/3153/2019/EaP

Akce se zakázkou

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta 18.10.2019

Platební a obchodní podmínky

Smluvní podmínky smlouvu vytvoří dodavatel zcela sám (je součástí nabídky dodavatele)
Typ smlouvy s odkazem na § a určení zákona, podle kterého se bude právní vztah řídit Kupní smlouva

Způsob a doba podání nabídek

Termín pro nabídky 23.09.2019 10:00:00

Dodavatel podává nabídku elektronicky prostřednictvím e-tržiště.

metodická nápověda

Kontextová navigace