Domů  /  Zadávací řízení  /  Preventivní hodnocení…

Výpis systémových zpráv

Preventivní hodnocení krajinného rázu - část 1 - CHKO Slavkovský les

Systémové číslo: T002/19/V00057033
Zadavatel: Agentura ochrany přírody a...

Akce se zakázkou

Zakázka je ve stavu:
Uzamčeno

Datum zahájení 10.09.2019 14:20
Lhůta pro podání nabídky 19.09.2019 09:00
Otevíraní obálek 19.09.2019 09:05

Popis:
Předmětem díla je aktualizace a zpřesnění podmínek ochrany krajinného rázu v rámci míst krajinného rázu, revize a případné doplnění limitů ve vztahu k § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v...

metodická nápověda

Kontextová navigace